Central Macedonia

1 ex.: Kilkis, Skra, 500 m, 41°05′37″N 22°23′30″E, 17.05.2005, leg. Winkelmann, det. Winkelmann, coll. Winkelmann.

4 ex.: Piera, Mt. Piera, Elatochori, ski resort, 1470 m, 40°18′56″N 22°12′24″E, 13.10.2010, leg. Bahr & Winkelmann, det. Winkelmann, coll. Winkelmann.

2 ex.: Chalcidice, Taxiarchis env. (NE Polygyros), 925 m, 40°23′21″N 23°27′53″E, 19.10.2010, leg. Bahr & Winkelmann, det. Winkelmann, coll. Winkelmann.

1 ex.: Seres N, Ahladohori, 29.06.1997, leg. Messutat, det. Messutat, coll. Messutat.

1 ex.: Mt. Piera, Elatochori, 05.06.2013 leg. Messutat, det. Messutat, coll. Messutat.

East Macedonia and Thrace

2 ex.: Drama, Limni Katafyto, 1270 m, 41°21'24''N 23°38'19''E, 10.08.2014, leg. Bayer & Brunner, det. Bahr, coll. Bayer & Bahr.

1 ex.: Drama, Mt. Falakro, 1800 m, 41°18'45''N 24°04'01''E, 20.08.2014, leg. Bayer & Brunner, det. Bahr, coll. Bahr.

West Macedonia

1 ex.: Kastoria E, Klissoura, 27.06.1997, leg. Messutat, det. Messutat, coll. Messutat.