Central Macedonia

3 ex.: Serres, Lailia ski center, alt. about 1840 m., on Pinus sylvestris twigs, 22.04.2011, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.