Central Macedonia

1 ex.: Chalcidiki, Stratonikon mountain, Fagus forest, on Fagus twig, 28.06.2007, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.

2 ex.: Serres, NW slopes of Pangaion mountain, near village Proti, about 1400 m, 30.06.2007, common on Fagus twigs, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.

North Aegean

1 ex.: Lesbos island, near Filia village, 06.06.2013, common on deciduous Quercus twigs, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.