Peloponnese

1 ex.: Arcadia, Menalon mountain, near Vytina town, 16.09.2014, on Abies twig, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.

Thessaly

1 ex.: Karditsa, Western Agrapha mountain, near Castania village, about 900 m, 01.06.2004, Abies forest , leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.

4 ex.: Karditsa, Western Agrapha mountain, near Pefkophyton village, about 1000 m, 02.08.2008, common on Abies twigs, Abies forest, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.