Central Macedonia

3 ex.: Pieria, Pieria mountain, near the mountain refuge of SEO, about 1900 m, common on Pinus sylvestris twigs, 26.07.2003, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.

2 ex.: Pieria, Pieria mountain, near ski center of Elatochori, about 1800 m, common on Pinus sylvestris twigs, 16.08.2014, leg. Kakiopoulos, det Kakiopoulos, coll. Kakiopoulos.